NOVINKY


Vědecko pracovní dny SLSZ | 13. – 14. října 2016
Pro více informací klikněte ZDESpolečnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (v dalším textu uváděna jako SLSZ) vznikla jako samostatná organizační složka ČLS dne 9.1.2003, z iniciativy posudkových lékařů, pracujících v různých subsystémech sociálního zabezpečení. Jde o společnost otevřenou, spolupracující s ostatními lékařskými odbornostmi a odbornými společnostmi v tuzemsku i v zahraničí a využívající všech poznatků lékařské vědy k co nejobjektivnějšímu posuzování zdravotního stavu pro dávky a služby sociálního zabezpečení.

SLSZ poskytuje odborná stanoviska k otázkám postavení a úloze lékařů v systému sociálního zabezpečení a přerodu sociálního zabezpečení do struktur sociálního pojištění, k filosofii činnosti těchto lékařů a k metodickým postupům, pořádá vědecko-pracovní setkání zaměřená na posuzování vybraných zdravotních postižení.

SLSZ je zapojena do širší mezinárodní spolupráce v rámci EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security).