ČLENSTVÍ

PŘIHLÁŠKA A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátě "ČLS JEP".          
Zájemce o řádné členství ve Společnosti lékařů sociálního zabezpečení musí vyplnit "Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně“, případně "Přihlášku právnické osoby za člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně“ a předat ji přímo předsedovi organizační složky ČLS JEP nebo poslat do evidence členů ČLS JEP (adresa uvedena na přihlášce), která ji předá k projednání do výboru příslušné organizační složky.        
                     
Členský příspěvek se skládá ze základního příspěvku pro mateřskou společnost + příspěvek pro jednotlivou organizační složku. Složenky jsou rozesílány 2x ročně na uvedené korespondenční adresy členů společnosti.          
                     
Příspěvky Společnosti lékařů sociálního zabezpečení (bez základního příspěvku ČLS JEP 280 Kč/rok): 250 Kč
                     
Dokumenty ke stažení
Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Přihláška právnické osoby za člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně
                        
Stanovy ČLS JEP
Stanovy.pdf